Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan röra frågor om köp av fastighet eller felansvar vid förvärv av fastighet, t ex dolda fel mm.
Vi hjälper er även med frågor ang fastighetsbildningar, avstyckningar, servitut och bygglovsfrågor mm.