Brottmål

Offentlig försvarare
Om man gjort sig skyldig till en brottslig handling eller för det fall man blivit utsatt för ett brott har man i regel rätt till advokathjälp i form av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Kostnaderna för denna hjälp står staten för. Blir man dömd för ett brott kan man bli återbetalningsskyldig för en del av eller hela kostnaden, men det beror på vilken ekonomisk situation man har.

Vid misstanke om brott blir man kallad till förhör hos polisen. Då har man rätt att ha med sig en advokat. Om det är fråga om brott som inte är helt ringa ska domstolen förordna en offentlig försvarare. Det är ofta viktigt att kunna rådgöra med sin advokat både före och efter polisförhör samt att ha någon med sig under själva förhöret. Advokaten skall tillvarata sin klients intressen och se till att allt går rätt till under polisens utredning, samt hjälpa till att lägga upp strategier för försvaret, föra klientens talan under rättegång och på olika sätt hjälpa till.

Målsägandebiträde
Har man varit utsatt för brott kan det också vara mycket viktigt att få juridisk hjälp. Ett målsägandebiträde är brottsoffrets egen advokat, kan man säga, som skall tillvarata brottsoffret = målsägandens intressen under polisutredningen, vara med som stöd vid polisförhör samt under rättegången. Målsägandebiträdet hjälper även till med eventuell skadeståndstalan samt vid kontakter med åklagare och polis. Kanske kan det bli aktuellt att ansöka om besöksförbud och det kan vara många sådana frågor som advokaten kan svara på och hjälpa till med. Ofta underlättar det att få klart för sig hur en förundersökning går till, dvs polisens utredning, samt hur själva rättegången kommer att gå till. Ibland kan målsäganden vilja besöka domstolslokalen innan för att se hur det ser ut och då kan det vara skönt att ha med sig sitt målsägandebiträde.